Terapia logopedyczna

/ Terapia ręki

80zł / 100zł

30min / 45min

Obejmuje indywidualną sesję terapeutyczną dla konkretnego pacjenta.

Nauka języka polskiego

100zł

60 minut lekcji

Nauczyciel udziela korepetycji zgodnie z potrzebami ucznia. Lekcja trwa 45 min.

Kurs z języka polskiego

dla ósmoklasistów

70zł

90 min

Trening słuchowy Tomatisa

Cena ustalana indywidualnie

Diagnoza logopedyczna

150zł

diagnoza

Logopeda przeprowadza szczegółowe badanie, na podstawie którego przedstawia opinię logopedyczną i ewentualne zalecenia dotyczące dalszej terapii.

Sporządzenie pisemnej opinii logopedycznej

100zł

diagnoza

Logopeda na podstawie przeprowadzonej diagnozy sporządza opinię logopedyczną na piśmie, która zawiera opis przypadku i ewentualne zalecenia.

Zapraszam do kontaktu

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania 🙂