Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzone w Królestwie Mowy to indywidualne zajęcia logopedyczne, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym tempem mowy, zaburzeniami wyrazistości mowy.
Terapia logopedyczna obejmuje dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta ćwiczenia.

W ramach terapii logopedycznej stosowane są m.in. ćwiczenia:

  • prawidłowego toru oddechowego, wydłużania fazy wydechowej,
  • prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu oro-facjalnego (tj. połykanie, żucie, gryzienie, odgryzanie),
  • motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, policzków, podniebienia),
  • percepcji słuchowej (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – wpływają na zdolność różnicowania dźwięków mowy)
  • poszerzania zasobu słownika biernego i czynnego, myślenia przyczynowo
  • skutkowego, myślenia logicznego,
  • rozwijania umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • kształtowania swobodnej wypowiedzi.

W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. elementy integracji sensorycznej, terapii ręki, gry edukacyjne, instrumenty muzyczne, własnoręcznie przygotowywane pomoce logopedyczne uwzględniające zainteresowania pacjenta. Terapia dzieci prowadzona jest w formie zabawy.

Pamiętajmy, nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, aby wybrać się do logopedy.